Bursztynek Chojnicki FCI

Hodowla psów rasowych 

"Nasz program socjalizacji szczeniąt" 

 

Głównym celem naszej hodowli jest pozyskanie szczeniąt zgodnych z wzorcem rasy zarówno pod względem eksterieru jak i psychiki, jednocześnie dbając o to by nasze psy były zdrowe, a w szczególności wolne od chorób typowych dla swojej rasy. Chcielibyśmy także, aby z naszej hodowli wyszły przyszłe psy terapeutyczne, stąd szczególna dbałość o wychowanie i socjalizację szczeniąt. Cavaliery nie są rasą użytkową często charakteryzują się delikatną psychiką. Nasze metody, a w szczególności opisana poniżej wczesna stymulacja neurologiczna szczeniąt, ma na celu uzyskanie psów o mocnej psychice, chętnych do pracy i nauki, znajdujących zadowolenie w kontakcie z człowiekiem. Podczas gdy wygląd zewnętrzny  w dużej mierze zależy od genetyki, to psychika i zdrowie psa zależą od warunków wychowywania i doświadczeń jakie szczenię zgromadzi jeszcze u hodowcy. Niestety hodowca ma je u siebie najwyżej 10 tygodni, w tym wieku najczęściej nasze psiaki trafiają do nowych właścicieli.

Te bezcenne 10 tygodni staramy się wykorzystać jak najlepiej otaczając maluchy troskliwą opieką i zapewniając im stymulujące środowisko wzrostu. Przez ten czas stosujemy kilka naukowo potwierdzonych metod wspierania rozwoju szczeniąt:

 

1. Wczesna Stymulacja Neurologiczna (Early Neurological Stimulation).
Jest to metoda stymulacji rozwoju nerwowego szczeniąt opracowana przez specjalistów amerykańskiej armii (nazwa Bio Sensor, upubliczniony następnie jako program Super Dog) w celu poprawienia funkcjonowania psów. Skuteczność tej metody potwierdzona jest wieloma badaniami naukowymi. Wykazują one, że efekty tej stymulacji są trwałe i w sposób istotny wpływają na przyszłe możliwości dorosłego psa. Metoda ta polega na przeprowadzaniu przez pierwsze 17 dni życia szczeniąt serii pięciu kilkusekundowych ćwiczeń wywołujących zwiększoną aktywność układu nerwowego zwierzęcia.
Efekty ENS:

- zwiększa odporność zwierzęcia na stres, pies lepiej sobie radzi w sytuacjach stresujących,

- zmniejsza lękliwość i zwiększa odporność emocjonalną,

- poprawa funkcjonowania serca i układu krążenia,

- wzmacnia gruczoły wydzielające adrenalinę,

- zwiększa odporność na choroby, psy są silniejsze fizycznie,

- szybsze uczenie się i lepsze zapamiętywanie nauczonych rzeczy.

(Dokładny opis znajduje się w : S. Coren, Dlaczego twój pies zachowuje się w ten sposób. Przewodnik po osobowości psa. Galaktyka, Łódź 2009, str 156-178)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Socjalizacja wewnątrzgatunkowa.

Dla szczeniąt, zgodnie z następującymi po sobie fazami rozwoju, najistotniejszy na samym początku jest kontakt z matką i rodzeństwem. To od nich uczy się podstaw bycia psem, zachowań właściwych swojemu gatunkowi i poznaje język jakim psy porozumiewają się między sobą. Stopniowo do środowiska naszych szczeniąt wprowadzamy (poza rodzicami) dorosłe psy innych ras. Dobieramy je specjalnie, są to osobniki zdrowe, a szczególnie dobieramy psy łagodne i delikatne w stosunku do szczeniąt. Wszystkie wspólne zabawy są nadzorowane przez nas, co daje nam też okazję do obserwacji jak poszczególne szczenięta reagują na nowe sytuacje.

 

3. Socjalizacja międzygatunkowa.

Kolejny etap rozwoju szczeniąt pozwala nam na wprowadzanie do środowiska szczeniąt innych gatunków. Najistotniejsza jest socjalizacja z człowiekiem, dlatego zapewniamy naszym szczeniakom dużo kontaktu z różnymi ludźmi: mężczyznami, kobietami, dorosłymi, dziećmi, młodzieźą, osobami starszymi. Dbamy aby każdy kontakt z człowiekiem był pozytywnym doświadczeniem dla maluchów. Mamy także możliwość przeprowadzania socjalizacji międzygatunkowej z innymi gatunkami zwierząt: kotami, jeżami, kaczkami, alpakami, królikami itp. Jest to istotne, bo w nowych domach nasze psiaki często będą miały różnorodnych członków stada i wczesna socjalizacja gwarantuje im łatwiejsze dostosowanie się do nowych warunków.

 

4. Wzbogacanie środowiska.

Warunki w jakich przebywają szczenięta będą miały istotny wpływ np. na przyszłą naukę w nowych domach oraz na wiele innych aspektów życia młodego a potem dorosłego psa. Pierwszym naszym obowiązkiem jest zapewnienie im bezpieczeństwa i opieki, zwłaszcza na samym początku szczenięta potrzebują snu, ciepła i opieki matki. Stopniowo, wraz z rozwojem ich zmysłów wzbogacamy im środowisko, tak aby szczenięta miały wczesny kontakt z różnymi zjawiskami. Regularnie, podczas snu szczeniąt (a potem także podczas zabawy) odtwarzam, najpierw cicho, potem coraz głośniej nagrania różnych odgłosów przyrody, miasta, sprzętów domowych (w różnej kolejności). Zapoznajemy szczenięta również z różnymi zapachami, wprowadzamy je zarówno podczas snu jak i podczas zabawy. Do środowiska szczeniąt wprowadzamy także różne bodźce wizualne (np. migoczące światło, światła różnokolorowe, ruchome, wiązki światła skierowane na jakiś przedmiot). Gdy maluchy zaczynają już jeść samodzielnie podajemy im różne pokarmy, tak aby zaznajomiły się z różnymi smakami, z jedzeniem płynnym, półpłynnym i twardym.

 

5. Zabawa.

Jest to najważniejsza forma aktywności szczeniąt. Zapewni im doskonałą stymulację wszystkich zmysłów, a w szczególności zmysłu dotyku. W naszej hodowli dysponujemy specjalnym placykiem do zabaw ze ścieżką sensoryczną, szczególnie dobranymi zabawkami tak, aby stymulowały ciekawość szczeniąt oraz zachęcały ich do większej aktywności do rozwiązywania problemów. Spotykają się tu z różnymi nawierzchniami (piasek, drewno, blacha, plastik itp.), przedmiotami, tunelami, przeszkodami dopasowanymi do ich wieku i wielkości.

 

6. PAT.

Ostatnim akcentem ze strony hodowcy jest poznanie jak szczenię się rozwija i jaki pies z niego wyrośnie, aby dobrać właściwego przyszłego właściciela dla konkretnego szczeniaka. W naszej hodowli stosujemy test Puppy Aqtitude Test (Test Predyspozycji Szczeniąt) stworzony przez Joahima i Wendy Volhard (Opis przebiegu testu i interpretacji jego wyników: Mnisi z New Skete, Jak wychować szczenię, Galaktyka, Łódź 2006, str. 75-86; 283-286).

Zgodnie z zaleceniami jego twórcy stosujemu go dwukrotnie w 5 i 7/8 tygodniu życia szczeniąt.

 

7. Kontynuacja w nowym domu. 

Zdajemy sobie sprawę, że 10 tygodniowe szczenię dopiero zaczyna swoją drogę życiową i nasze starania będą niewystarczające jeśli w nowym domu podjęte przez nas zabiegi zostaną przerwane. Każdy nowy właściciel może otrzymać opracowaną przez nas broszurkę dalszych wytycznych do socjalizacji i wychowania szczenięcia. Przekazujemy pałeczkę nowemu właścicielowi, aby mógł kontynuować to, co już maluch rozpoczął u nas w hodowli. Oczywiście cały czas służymy radą i pomocą utrzymując stały kontakt z właścicielami naszych szczeniąt.

 

Zetknięcie psa z możliwie wieloma sytuacjami, jak jazda samochodem, środkami komunikacji publicznej, wizyty u znajomych, zostawanie w obcych miejscach, kontakt z dziećmi, jazda windą, udział w psich szkoleniach itp., połączone z możliwością swobodnej eksploracji otoczenia, daje skumulowany efekt w postaci zdolności przystosowania się do kolejnych nowych i niespodziewanych zdarzeń. W rezultacie pies jest nie tylko spokojny i zrównoważony, ale też łatwiej podejmuje się trudnych zadań i łatwiej uczy się kolejnych umiejętności. Co więcej, staje się pewnym siebie, otwartym i ciekawym świata towarzyszem naszego życia. Aby jednak dziedziczne zdolności zostały ujawnione, potrzebne jest takie oddziaływanie środowiska, które stymuluje i pozwala ujawnić się związanymi z nimi zachowaniami. Innymi słowy środowisko musi dostarczyć wystarczającą ilość bodźców rozwojowych.
 

 

 

 

 

 
  

 

gallery/1
gallery/2
gallery/3
gallery/4
gallery/5